logo
€ 0,00

Privacy Beleid

Over ons Privacy Beleid

GoldFlorin B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het (verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met alle informatie die over u en uw gebruik van onze diensten wordt verzameld. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van GoldFlorin BV De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12/03/2021, met het publiceren van een nieuwe versie is de geldigheid van alle voorgaande versies geannuleerd. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we u uit hoe we uw gegevens opslaan, hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webshop software

E-mail and mailing lists

MailChimp

Wij maken gebruik van de e-maildiensten van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer van onze websites en eventuele nieuwsbrieven mogelijk maakt. Elke bevestigingsmail die u van onze website en webformulieren ontvangt, wordt naar u verzonden vanaf de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die vanaf onze website wordt verzonden, vindt u een "uitschrijven" -link. Wanneer u op deze link klikt, ontvangt u geen geautomatiseerde e-mails meer van onze website, houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website sterk kan beïnvloeden. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Bovendien verzamelt MailChimp informatie over u als ontvanger en de onderwerpen van deze e-mails met als doel de kwaliteit van hun service te verbeteren, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden.

Gmail

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afronden en afhandelen van (een deel van) onze betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betalingsprovider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op eventuele diensten van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de desbetreffende rechtsgronden zijn toegestaan.

Redenen van dataverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

We gebruiken uw gegevens met als enig doel om u onze diensten te kunnen verlenen. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens in directe relatie staat met de opdracht of taak die je ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - niet op basis van een verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, zullen wij eerst om expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, met een ander doel dan om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden hebben allemaal een geheimhoudingsplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u te voorzien van en / of om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid verplicht zijn om uw informatie wettelijk te delen met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt te voldoen en bij te staan, maar zullen wij, op grond van wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw cliëntprofiel onderhouden en behouden totdat u ons kenbaar maakt dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening. Zo'n bericht fungeert ook als een verzoek om vergeten te worden. Wij zijn verplicht facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en eventuele documenten die naar aanleiding van uw opdracht of taak zijn gemaakt.

Uw rechten

Based on valid Dutch and European law you, as a concerning party, have certain rights when it comes to personal data that is processed by or on behalf of us. Below you may find an explanation of these rights and how you, as a concerning party, can invoke these rights. In principle to prevent abuse we only send invoices and copies of your data to e-mail addresses that you have made known to us. Should you wish to receive this data on another e-mail address or for instance per mail we will ask you to identify yourself accordingly. We maintain an administration of concluded requests, in case of a request to be forgotten we will maintain an administration of anonymised data.You receive all invoices and copies of data in files that are structured in a machine-readable format Based on data classifications that we use within our system. At all times you maintain the right to lodge a complaint with Autoriteit Persoonsgegevens if you suspect that we mistreat or misuse your personal data.

Recht op inzage

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke inzage aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyaangelegenheden. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking te annuleren.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, op te vragen bij een derde naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons) facturen of kopieën van gegevens die wij, of namens ons derde partijen, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden, omdat we de eerdere gegevensveiligheid niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons door derden. Bij een dergelijk bezwaar zullen wij tijdens het onderzoek en de behandeling van uw bezwaar onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken. Bij gerechtvaardigd bezwaar sturen wij alle facturen en / of kopieën van persoonsgegevens die wij, of namens ons namens ons derde partijen, tot dan toe hebben verwerkt terug en staken de verwerking daarna. U behoudt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Wijzigingen van het Privacy Beleid

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina geeft echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weer. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Bedrijfsgegevens

GoldFlorin B.V.

Lange Voorhout 6 2514 ED Den Haag Nederland E help@goldflorin.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Jacco Kooij